Höstmötet av Mäntyrinne Pyttis rf


Höstmötet av Mäntyrinne Pyttis rf

 

Esko Virtanen inbjöds till  hedersordförande av Mäntyrinne Pyttis rf vid höstmötet 24.11.2015

 

Vid höstmötet av Mäntyrinne Pyttis rf valdes medlemmar till styrelsen: Seija Halme, Jouko Pöyhönen och Alpo Seppälä. Anne Metsola valdes också. Till suppleanter valdes Hannu Luotojärvi, Seija Piispa-Jespars och Solveig Rosenblad.