mantyrinne


Höstmötet av Mäntyrinne Pyttis rf   Esko Virtanen inbjöds till  hedersordförande av Mäntyrinne Pyttis rf vid höstmötet 24.11.2015   Vid höstmötet av Mäntyrinne Pyttis rf valdes medlemmar till styrelsen: Seija Halme, Jouko Pöyhönen och Alpo Seppälä. Anne Metsola valdes också. Till suppleanter valdes Hannu Luotojärvi, Seija Piispa-Jespars och Solveig Rosenblad.

Höstmötet av Mäntyrinne Pyttis rf