Palvelutalo Mäntyrinne on ikäihmisten koti. Toiminnan perusta on hyvä hoito ja palvelut kaikissa tilanteissa sekä asukkaiden ja henkilökunnan lämmin vuorovaikutus. Meillä on vireä ilmapiiri ja tarjoamme mahdollisuuksia osallistumiseen.

Asuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Hoivaa, hoitoa ja muuta apua asukkaat saavat yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. Talossa on mahdollisuus myös lyhytaikaiseen hoivaan.