Osallistumisen hurmaa


Kulttuurikuntoilulla hyvää elämää!

Osallistumisen hurmaa on Ray:n rahoittama kolmivuotinen taide- ja kulttuuritoiminnan projekti, joka aloitettiin v. 2012. Projektissa ovat mukana Pyhtään Mäntyrinne ry, Maria-kodin kannatusyhdistys ry, Palvelutaloyhdistys Rateva ry Miehikkälästä sekä Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry. Viimeksi mainittu hallinnoi projektia.

Projektin tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, jossa kulttuuritoiminta ja erilaiset taidelähtöiset menetelmät juurrutetaan osaksi vanhustyötä. Useissa tutkimuksissa on saatu tietoa kulttuuri- ja taideharrastusten vaikutuksista ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin. Näitä ovat koetun elämänlaadun ja hyvinvoinnin kasvu, itsetunnon kasvu, muistitoimintojen heikkenemisen hidastuminen ja eliniän piteneminen. Projektissa taide ja kulttuuri käsitetään nimenomaan laaja-alaisesti arjen kulttuuriksi, jonka tulisi olla osa jokaisen ikäihmisen jokapäiväistä toimintaa ja kaikkien oikeus.

Projektin kohderyhmänä ovat palvelutalot ja hoivakodit, omaishoitajat ja vapaaehtoistoimijat.