Servicehuset Mäntyrinne är ett hem för åldringar. Verksamheten baseras på god vård och tjänster i alla situationer och en varm växelverkan mellan invånarna och personalen. Atmosfären i vårt servicehus är vital och vi erbjuder möjligheter att aktivt delta i verksamheten.

Boendet baserar sig på ett hyresförhållande. Invånarna får omvård, skötsel och annat hjälp enligt sina individuella behov. Vi erbjuder också kortvarig  omvård.