Osallistumisen hurmaa


Gott liv med kulturmotionering!

Osallistumisen hurmaa är ett treårigt konst- och kulturverksamhetsprojekt som finansieras av penningautomatföreningen. Projektet startade år 2012 och i det deltar Pyhtään Mäntyrinne rf, Maria-kodin kannatusyhdistys rf, Palvelutaloyhdistys Rateva rf i Miehikkälä och Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE rf. Den sist nämnda administrerar projektet.

Projektets syfte är att skapa en ny verskamhetsmodell där kulturverksamhet och olika konstbaserade metoder är djupt inrotade delar av åldringsvården. Nya undersökningar har gett oss information om hur kultur- och konsthobbyer påverkar åldringarnas välfärd. Till påverkningarna hör förbättrade erfarenheter om livskvalitet och välfärd, högre självkänsla, fördröjad utveckling av minnesnedsättning och längre livslängd. I projektet uppfattas konst och kultur som vardagskultur som bör vara en del av vardagen och en rättighet för varje åldring.

Till projektets målgrupp hör servicehus och vårdhem, näraståendevårdare och frivilligarbetare.