Grupphem


Grupphemmen är avsedda för personer som behöver mycket hjälp.  I grupphemmet Kanerva bor människor som lider av minnesstörningar och i grupphemmet Pihlaja  främst människor med dålig fysisk kondition.

Invånarna bor i egna rum på 19,5 m², men det finns också några dubbelrum på 29 m². Rummen inreds med egna möbler. De trivsamma vardags- och matsalsutrymmena är gemensamma för alla. Våningarna är hyresbostäder.

Personalen är tryggt på plats dygnet runt och varje invånare har en egenvårdare. Invånarna får den hjälp och vård de behöver. Man strävar till att upprätthålla invånarens egen handlingsförmåga.

I hemmen levs ett så vanligt liv som möjligt. Varje invånare vaknar på morgonen enligt sin egen rytm, klär sig i sina egna kläder och deltar i dagens sysslor allt efter sina egna krafter.

Det händer mycket i grupphemmen: man sjunger, bakar, sköter konditionen, rörs utomhus och tittar på filmer. Servicehuset bjuder också på gemensam hobbyverksamhet i form av konserter, utställningar, andaktsstunder, klubbverksamhet osv.

I grupphemmet Pihlaja har tre platser för kortvarigt periodboende, t.ex. då de anhöriga har semester.

Grupphemmen har inga besökstider, utan de anhöriga och närastående är alltid välkomna.