Förening


Mäntyrinne Pyttis rf

Mäntyrinne Pyttis rf är en icke-vinstsyftande förening som grundades år 1974. Föreningens mål är att förbåttra levnads- och boendeförhållanden för åldringar och handikappade samt befrämja deras välmående.

Regeringen i Mäntyrinne Pyttis rf år  2017:

Tuija Arvila, ordförande
Erkki Huhtinen, viceordförande
Seija Halme
Anne Metsola
Seija Piispa-Jespars
Jouko Pöyhönen
Alpo Seppälä
Urpo Vesa

I styrelsens möten deltar ekonomichef Sari Rautio som sekreterare.

Pyttis ‒ var ligger den?

Pyttis är en kommun belägen i södra Kymmenedalen, i deltat av Kymmene älv, med både havsstrand och öar.  Pyttis är en gammal modersocken som enligt anteckningarna grundades år 1347. Kommunen har ca 5200 invånare. Grannstäder är Kotka och Lovisa. Avståndet till Helsingfors är 120 km.

Föreningen för åldringsvård i Pyttis, Mäntyrinne Pyttis rf, understöder den äldre befolkningen i kommunen. Föreningen har  årtiondens erfarenhet av att uppföra och underhålla åldringsbostäder och från och med 1997 även av servicehusverksamhet.

Föreningen har radhus i Pyttis kyrkoby och Broby. Servicehuset Mäntyrinne är beläget i Broby.