Hyrebostäderna


Mäntyrinne Pyttis rf hyr ut bostäder i följande fastigheter:

Servicehuset Mäntyrinne (byggt 1997) 44  platser
Mäntyrinne<br/ ><br/ >
Radhusen i Broby:
Ketunmäki (byggt 1980) 18 bostäder
Karhunmäki (byggt 1985) 10 bostäder
Radhusen i Pyttis kyrkoby:
Rusko (byggt 1977) 10 bostäder
Isoherikki (byggt 1989) 9 bostäder