Servicehuset


Servicehuset Mäntyrinne

bjuder på mångsidiga tjänster åt åldringar och handikappade. Versksamhetens grund ligger i en varm växelverkan mellan invånarna och personalen samt ett intensivt samarbete med de anhöriga och andra närastående.  Atmosfären i vårt servicehus är vital och vi erbjuder möjligheter att aktivt delta i verksamheten.  (kontakt)

Servicebostäderna är självständiga tvårummare som är avsedda för personer som är i bättre kondition. Grupphemmen är avsedda för personer som behöver mycket hjälp. De som bor i servicebostäderna och grupphemmet sluter ett hyresavtal. Invånarna får vård samt andra tjänster allt efter sitt individuella behov.

Vår café-restaurang betjänar alla besökare. Dessutom är det möjligt att köpa stödtjänster som gör det lättare att klara sig i det egna hemmet. Till dessa hör t.ex. bastu- och tvättjänster.

dagscentret samlas man för att sällskapa och trivas med olika verksamheter samt för att använda husets tjänster.

Servicehuset Mäntyrinne har flera olika verksamhetsgrupper såväl för husets och radhusens invånare som för andra åldringar. Dessutom arrangerar vi ofta fester, evenemang och t.ex. eftermiddagsdans.