Bostadsansökan


Bostadsansökan

Radhuslägenheterna ansökes med Ara-blanketten,
utskrivbar ansökan (.doc, på finska). 
Blanketten skrivs ut, fylls i och returneras till verksamhetsledaren i Mäntyrinne. Ansökningsblanketter kan också hämtas från Mäntyrinne. För mera information kontakta verksamhetsledaren tfn 040 848 1852.

Bostadsansökan till Mäntyrinne,  utskrivbar ansökan (.xlsx, på finska). 
Fyll i och returnera till social- och hälsovårdsavdelningen i Siltakylän palvelukeskus, Huutjärventie 14, 49220 SILTAKYLÄ. Ansökningsblanketter kan också hämtas från social- och hälsovårdsavdelningen eller Mäntyrinne. För mera information kontakta Pyttis hemvård tfn 040 710 4747 eller verksamhetsledaren i Mäntyrinne tfn 040 848 1852.